logo Predaj.sk

Otázky Firemná inzercia Moje inzeráty Pridať inzerát
Tento inzerát už nie je aktuálny. Pozrite si nové inzeráty z kategórie Rozličné.

2.kolo ponukového konania - predaj hnuteľného majetku - dohodou

Okres
Vranov nad Topľou
Dátum pridania
25.09.2018
Typ
Predám
Cena
dohodou
JUDr. Mária Ledinská, správca konkurznej podstaty úpadcu ENVIRON SERVIS s.r.o. v konkurze, so sídlom Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 456 667, sp. zn.: 1K/24/2016, oznamuje zahájenie 2. kola ponukového konania – predaj hnuteľného majetku spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty, (elektrické nástroje, náradie, nábytok, elektrospotrebiče).

Majetok bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 178/2016 zo dňa 16.09.2016 , číslo zverejnenia K021258 pod súpisovými položkami por.č.1 až 70.

Podmienky 2.kola ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku č.185/2018 pod číslom zverejnenia K072022 dňa 25.09.2018

Bližšie informácie správca poskytne telefonicky na tel.č.: 0907 366 927 alebo e-mailom na adrese maria.divulitova@gmail.com.
Zdieľajte inzerát

Top inzerát