logo Predaj.sk

Otázky Firemná inzercia Moje inzeráty Pridať inzerát
Tento inzerát už nie je aktuálny. Pozrite si nové inzeráty z kategórie Rozličné.

1.kolo ponukového konania - predaj súboru hnuteľných vecí - 3 674 €

Okres
Vranov nad Topľou
Dátum pridania
23.03.2018
Typ
Predám
Cena
3 674 €
JUDr. Mária Ledinská, správca konkurznej podstaty úpadcu ENVIRON SERVIS s.r.o. v konkurze, so sídlom Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 456 667, sp. zn.: 1K/24/2016, oznamuje zahájenie ponukového konania – predaj súboru hnuteľného majetku spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty (súbor elektrických nástrojov, náradia, nábytku, elektrospotrebičov v celkovej súpisovej hodnote 3.674 Eur). Majetok bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 178/2016 zo dňa 16.09.2016 , číslo zverejnenia K021258 pod súpisovými položkami por.č.1 až 70. Podmienky ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 58/2018 pod číslom zverejnenia K019305 dňa 22.03.2018 Bližšie informácie správca poskytne telefonicky na tel.č.: 0907 366 927 alebo e-mailom na adrese maria.divulitova@gmail.com.
Zdieľajte inzerát

Top inzerát